Prof. Biljana Milaković

 

Pijanista

 

Profesor klavira

 

Umjetnička škola

za muziku i balet

„Vasa Pavić“

Podgorica – Crna Gora

 

 

 

 

home kontakti

   
  

  Pijanističko izvođenje na visokom nivou oduvek je bio moj cilj i moja preokupacija, kako kad se radi o mom sviranju tako i kad se radi o mom pedagoškom angažmanu. Imala sam 5 godina kad su moji roditelji nabavili klavir od kada je moje interesovanje za muziku postalo deo mog života. Sama sam naučila da sviram na klaviru posmatrajući moju stariju sestru što je rezultiralo mojim upisivanjem u nižu muzičku školu Vojislav Vučković (Niš, Srbija) gde sam razrede završavala po ubrzanom režimu i gde sam redovno javno nastupala.
  
   Moje dalje bazično pijanističko školovanje išlo je preko muzičkih škola Vasa Pavić i Njegoš (Podgorica, Crna Gora) i završilo se u Srednjoj muzičkoj školi Luka Sorkočević (Dubrovnik, Hrvatska) gde sam, tragajući za validnim profesorima klavira, maturirala kao najbolji instrumentalista u klasi Iva Brangiolice (učenika renomiranog Svetislava Stančića), gde sam redovno nastupala na svim značajnim školskim i gradskim muzičkim manifestacijama, predstavljajući se na Fesivalu Hrvatske Glazbe kao i svirajući sa Dubrovačkim Sinfonijskim Orkestrom.
Moje univerzitetsko obrazovanje nastavilo se na Muzičkoj Akademiji Univerziteta Crne Gore u klasi renomiranih muzičara Dušana Trbojevića, Mariana Mike i Vladimira Bočkarijova u toku kojeg sam predstavljala našu Akademiju na svim relevantnim nacionalnim i internacionalnim manifestacijama i gde sam diplomirala klavir sa najvišom ocenom 10. U toku studija izučavala sam veliki broj dela i radila na širokom i zahtevnom repertoaru ali se i iskristalisalo moje interesovanje za nastavu klavira što je bilo i te kako prepoznato od uprave Akdemije koja me je još dok sam bila student angažovala da radim u svojstvu saradnika. U toku školovanja, a i kasnije osvajala sam prve i specijalne nagrade na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima. U više navrata kao najbolji i jedini predstavnik zastupala sam Crnu Goru na izuzetno prestižnim i zahtevnim nacionalnim takmičenjima, gde se nije ni moglo prijaviti ukoliko te republika iz koje dolaziš ne prijavi kao predstavnika. Dva puta sam imala to zadovoljstvo da jedina u Crnoj Gori od svih škola i svih uzrasta, budem izabrana da predstavljam Crnu Goru u Beogradu i Ljubljani.
Nakon što sam osvojila Specijalnu nagradu 100/100 bodova na Međunarodnom takmičenju klavirskih dua u Italiji upisala sam se na usavršavanje iz kamerne muzike na Visokoj Internacionalnoj Školi za Kamernu Muziku, (Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera – Trio di Trieste Duino (TS) (Italia)), gde sam radila sa M° Dario De Rosa i M° Amedeo Baldovino iz famoznog Tria di Trieste i koju sam pohađala godinu dana.
Neprekidno se usavršavam i proučavam nove klavirske metode kako na postdiplomskim studijima iz Metodike Nastave Klavira tako i na međunarodnim kursevima Suzuki metoda i Kodaly metoda učeći od najvećih sveckih autoriteta za Suzuki metod Sheile Keets (NY, SAD ) Sue Bird (London, Engleska) i Caroline Fraser (Lima, Perů)
. Jedina u državi posedujem sertifikate za rad po Suzuki metodi, izdate od strane Američke Suzuki Asocijacije.
Izdvojila bih i moje nedavno gostovanje kod Muzičke Asocijacije Cusani u Rimu gde sam izučavala tehnike i filozofiju rada sa decom na bazi Venecuelanskog EL Sistema radeći sa renomiranom instruktorkom iz Venecuele Karen Velasquez.
Nisam zapostavljala ni moje usavršavaje na izvođačkom planu te bih izdvojila učešće na kursevima u Italiji kod profesora Mariana Mike i Vincenza Audina.
Shvatajući da je danas potrebno vladati i organizacionim sposobnostima završila sam i obuku za EU Project Managera te posedujem sertifikat EU za rad na tim poslovima.
Moje obrazovanje i pogled na pedagoški rad sa decom dodatno sam značajno proširila na Univerzitetu Ca’Foscari ( Venecija, Italija) pohađajući jednogodišnji program obuke iz oblasti Muzikoterapije, Psihomotorike i Performansa primenjeni kao podrška obrazovanju normale dece i dece sa blagim problemima u komunikaciji, učenju i ponašanju.
  
   
   
         
  

Da ponudim svim mojim učenicima  visok nivo obuke sviranja na klaviru dajući  podstrek ...

  Moje neprekidno traganje za novim i boljim klavirskim pedagozima i metodama rada u nastavi dovelo ... 

 

Izučavala sam i izvodila brojna muzički kompleksna i zahtevna dela klavirske literature ...

  O Naročito volim da sviram i podučavam studente da sviraju literaturu klavirskog dua na ...

  
           
   

 Copyright ©2016       Prof. Biljana Milaković