Prof. Biljana Milaković

 

Pijanista

 

Profesor klavira

 

Umjetnička škola

za muziku i balet

„Vasa Pavić“

Podgorica – Crna Gora

 

 

 

 

 

o

 

home kontakti

 

   
  

 

Moje stalno traganje za validnim profesorima rezultiralo je radom sa poznatim Maestrom E.M. Timakinom i profesorom Vladimirom Bockrijovim koji potiču iz klasa čuvenih Leva Naumova i K.N Igumnova.

Moj profesor klavira u srednjoj muzičkoj školi bio je Maestro Ivo Brangjolica učenik slavnog Svetislava Stančića, vrsni pijanista i kamerni muzičar.

  
  

U toku studija radila sam tri godina sa Maestrom Marianom Mikom koji mi je predavo klavir, kamernu muziku i čitanje s lista i čije sam kasnije masterklasove posećivala u Italiji.
Metodiku nastave klavira i posebno pojedine metode učila sam od uglednog Prof.Dr. Dragoljuba Šobajića (FMU Beograd), zatim od jedne od najvećih sveckih autoriteta Suzuki metoda Profesorke Caroline Fraser (Kraljevka Londonska Akademija), Sheila Keats (Jouliard, New York) i Doris Koppeland (California, SAD).
Usavršavala sam se godinu dana na međunarodnoj Školi za Kamernu Muziku „Trio di Trieste“ radeći sa profesorima: Dario De Rosa i Amadeo Baldovino.
Učestvovala sam na brojnim masterklasovima od kojih bih izdvojila one sa profesorom Vinceznom Audinom i Vladimirom Ovchinikovim.

  
   
   
         
  

Da ponudim svim mojim učenicima  visok nivo obuke sviranja na klaviru dajući  podstrek ...

  Pijanističko izvođenje visokog umetničkog nivoa moj je primarni izvođački i pedagoški cilj...

  Izučavala sam i izvodila brojna muzički kompleksna i zahtevna dela klavirske literature ...

  O Naročito volim da sviram i podučavam studente da sviraju literaturu klavirskog dua na ...

  
           
      

Copyright ©2016       Prof. Biljana Milaković