Prof.

Biljana Milaković

 

Pijanista

 

Profesor klavira

 

Umjetnička škola

za muziku i balet

„Vasa Pavić“

Podgorica – Crna Gora

 

    

   

home kontakti

 
  

 

DA PONUDIM SVIM MOJIM UČENICIMA

 VISOK NIVO OBUKE SVIRANJA NA KLAVIRU

DAJUĆI  PODSTREK  NJIHOVOM INDIVIDUALNOM

 MUZIČKOM PSIHOLOŠKOM I INTELEKTUALNOM RAZVOJU

  
   
         
   Pijanističko izvođenje visokog umetničkog nivoa moj je primarni izvođački i pedagoški cilj...

 

Moje neprekidno traganje za novim i boljim klavirskim pedagozima i metodama rada u nastavi dovelo ...

 

Izučavala sam i izvodila brojna muzički kompleksna i zahtevna dela klavirske literature ...

 O Naročito volim da sviram i podučavam studente da sviraju literaturu klavirskog dua na ...

  
           
 

    

 

  

Copyright ©2019       Prof. Biljana Milaković